foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


REKONSTRUKCE ZÁMECKÉ ZAHRADY HRANICE

SPOLUPRÁCE:
RADEK PAVLAČKA
ERIK HINĎOŠ

Dlouhodobě opomenutá zelená plocha uvnitř historického jádra města. Návrh navazuje na rekonstrukci přilehlých sklepů na provoz Zámeckého klubu. Cílem projektu rekonstrukce zahrady je rozšířit rozmanitost historického jádra města o rekreační a kulturní prostor s pestrým využitím pro krátkodobou relaxaci a pořádání kulturních akcí. Návrh respektuje historickou kontinuitu a základní členění zahrady na část rovinatou a část svažitou. Do svažité části je osazeno hlavní schodiště na které přímo navazují travnaté pobytové terasy, malý amfiteátr a zahradní altán. Prostor svahu křižuje lehká dřevěná lávka - bezbarierová komunikace spojující horní a spodní část zahrady. Rovinatý spodní parter je členěn v moderní formě, na travnatou plochu a bosket - stromový rastr. Do okrajové části travnaté plochy jsou umístěny prostorové dominanty - vodní prvek a plocha jeviště s mobilním textilním zastřešením. Podél jižní hranice pozemku je navržen tvarově jednoduchý objekt, který sdružuje funkci trafostanice, skladového a technického zázemí, veřejného WC.