foto foto foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
TEPLICE NAD BEČVOU

STUDIE
DUR
DSP
DPS

Dům se nachází v zahumenní lokalitě obce, na mírně svažitém pozemku, terén zde stoupá souběžně s obslužnou komunikací. Základní koncepce domu je založena na průniku dvou hmot. Z dvoupodlažní zděné hmoty zakončené pultovou střechou vystupuje jednopodlažní hmota dřevostavby s plochostropým zakončením. Tato nižší hmota odděluje zadní klidovou zónu zahrady od prostoru vstupu. Dispozice domu je založena na orientaci obytných místností západním směrem. Podél západní fasády, orientované do obytné části zahrady, je navržena předsazená konstrukce dřevěné terasy, ta na úrovni horního podlaží nabízí zajímavé výhledy a kontakt s okolní krajinou.