foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
PAVLOVICE - PRUSÍNKY

STUDIE
DUR
DSP
DPS

Jednopodlažní dům na mírně svažitém pozemku v okrajové části obce. Hmota stavby je tvořena z postupně stoupajících článků, které jsou zakončeny systémem pultových střech s mírným sklonem. Tato hmotová koncepce jakoby kopíruje terénní reliéf pozvolna stoupajícího pozemku a současně umožňuje maximální kontakt jednotlivých částí domu s okolním prostorem. Z nejvýše posazené části domu, která je posazena rovnoběžně s vrstevnicí, se nabízí zajímavé výhledy na krajinu nedalekého Záhoří. Hlavní obytná zóna je zde vybavena velkoplošným prosklením s výstupy na terasu jak východním, tak západním směrem. Pomyslnou koncovkou venkovního pobytového prostoru je pak bazén, který je částečně krytý terénním zářezem v zadní části pozemku.