foto foto foto foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
HRANICE - VELKÁ

STUDIE
DUR
DSP
DPS

Dům situovaný v záhumenní lokalitě obce, místo s výrazně přírodním charakterem. Nedaleko stávaly staré stodoly. Kámen a dřevo, dva základní stavební materiály stodol v návrhu zůstávají, jsou však použity v jiné formě. Dům je ze severní strany částečně zasazen do svažitého pozemku, z jižní strany je otevřen velkoplošným prosklením. Z hlavní dvoupodlažní hmoty zakončené sedlovou střechou vystupují dvě jednopodlažní křídla s plochou střechou. Nad jednopodlažním jihovýchodním křídlem terén plynule přechází do zatravněné ploché střechy. Dům svojí koncepcí nabízí maximální kontakt obytných prostor se zahradou a výhledy na jihozápadní horizont obce.