foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
POLOM

STUDIE

Dům na poměrně rozlehlé louce v zahumenní části obce. Požadavkem investora je návrh přírodního domu na principu roubené dřevostavby. Návrh tedy nabízí tradiční konstrukční řešení, ale ne zcela tradiční tvar. Jedná se o kombinaci pultových střech na hlavní hmotě objektu a plochých zelených střech na hmotách, které z této hlavní hmoty vystupují. Hmotové řešení vychází z důsledného oddělení vstupní zóny na principu hospodářského dvora a klidové zahradní zóny, ta je vymezena vystupujícím wellnes křídlem. Zelená střecha zde volně přechází do plochy zahrady, dům je tedy důsledně propojen s okolní vegetací a krajinou.