foto foto foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
SKALIČKA

STUDIE
DUR
DSP

Dům v nově urbanizované části obce. Na základě požadavku investora je navržen jednopodlažní bezbarierový dům s jednoduchým tvarovým řešením. Základní půdorys je vytvořen průnikem dvou hmot obdélníkového tvaru. Hlavní uliční hmota je zakončena pultovou střechou s krytinou z keramické pálené tašky, vedlejší hmota orientovaná směrem do zahrady je zakončena plochou střechou. Obě hmoty tak vymezují relaxační zónu s bazénem v jihozápadní poloze zahrady. Na hlavní hmotě domu se objevují dvě lehké konstrukce dřevěných přístřešků, dva prvky zdůrazňující vstup z ulice a výstup z domu směrem do zahrady.