foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
ČERNOTÍN

STUDIE
DUR
DSP

Dům na stráni nad obcí, na místě se zajímavými výhledy do okolní krajiny, zejména na masiv přírodní rezervace Hůrka, na oblast Záhoří a rovněž na vzdálenou siluetu Beskyd. Základní koncepce domu je založena na průniku dvou hmot. Z dvoupodlažní hmoty zakončené sedlovou střechou vystupuje jednopodlažní hmota s plochostropým zakončením. Na severovýchodní straně tak vzniká vstupní předprostor vymezený dvěma na sebe kolmými liniemi fasád, na jihozápadní straně je obdobným způsobem vymezeno polotevřené atrium s pobytovou terasou, bazénem a klidovou částí zahrady. Tento jihozápadní prostor je doplněn prostorovou konstrukcí dřevěné terasy, jedná se o předsazenou dřevostavbu, která na úrovni horního podlaží nabízí další pobytový prostor a příležitostný kontakt s okolní kopcovitou krajinou, na úrovni přízemí pak tato konstrukce plní funkci slunolamu a přechodového článku mezi vnitřním a vnějším pobytovým prostorem.