foto foto foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
VELKÁ II.

STUDIE
DUR
DSP

Dům na konci uliční řady východní části obce se zástavbou různorodého charakteru. V ulici se vyskytují domy se sedlovou střechou, pultovou i plochou střechou. Návrh vychází z přání investora navrhnout minimalistický nízkorozpočtový dům, který vhodným způsobem zohlední místní podmínky. Dům na jižní straně pozemku navazuje na sousední objekt lehkým dřevěným přístřeškem. Tento přístřešek na uliční straně plní funkci krytého stání, směrem do zahrady pak funkci zahradního skladu a zastřešené terasy. Hlavní obytná část stavby je navržena jako zděná, prioritou vnitřního dispozičního uspořádání je orientace obytných místností západním směrem. Je zde navrženo převážně velkoplošné prosklení, cílem je maximální propojení interiéru a klidové části zahrady.