foto foto foto foto foto foto foto foto foto

RODINNÝ DŮM
STŘÍTEŽ N.L.

STUDIE
DUR
DSP
DPS

Pozemek na stráni nad obcí, nabízí na jižní straně území atraktivní výhled do údolí, včetně výhledu na vzdálenější masiv Moravské brány. Přáním investora je návrh domu v tradičním venkovském stylu s použitím přírodních materiálů a prvků, které jsou spojené s tradičním venkovským způsobem života. Návrh vychází z terénního reliéfu, dům je na severní straně částečně zasazen do svažitého pozemku, na jižní straně se dům otevírá do krajiny. Z hlavní obytné dvoupodlažní hmoty zakončené sedlovou střechou vystupují dvě jednopodlažní křídla s plochou střechou. Podél hospodářského křídla je na jižní straně navržena pěší přístupová komunikace zastřešená pultovou střechou, prostorový orientační prvek a spojnice krytého stání s hlavním vstupem do domu. Na fasádě se objevuje - kámen, dřevo, bílá omítka, systém posuvných vrat, tedy prvky, které vychází z tradiční venkovské stodoly.