foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

REKONSTRUKCE
MĚŠŤANSKÉ DOMY V LIPNÍKU N.B.

STUDIE

Zpracovaná studie prověřuje možnosti revitalizace dvou domů a spojovacího dvora ve východní části historického jádra města. Cílem studie je hledání potenciálu řešeného území, jeho rozvojových možností, s ohledem na jeho památkovou ochranu. Předpokládá se maximální využitelnost objemů obou hmot domů a vznik nových bytových jednotek v prostoru podkroví. Navrhované stavební úpravy se odehrávají převážně ve dvorním traktu, jedná se o vytvoření nových střešních teras, které umožní dostatečné prosvětlení dnes nevyuživaného podkroví. Na hlavní obytnou funkcí navazují dvorní úpravy. Do prostoru dvora je vložena odlehčená konstrukce schodiště a propojující lávka. Prostor dvora by měl vedle možnosti skladování kol a kočárků nabídnout rovněž relaxační a oddychovou funkci, možnost posezení pro obyvatele bytů a kontakt s prostorem malé městské zahrady.