foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

REKONSTRUKCE
ZÁMECKÉ SKLEPY HRANICE

STUDIE
DUR
DSP
DPS

Dlouhodobě opuštěné sklepní prostory po původních hospodářských objektech, které stávaly podél hradební zdi před severním křídlem zámku. Cílem navrhované rekonstrukce je multifunkční klubové zařízení pro alternativní formy hudební, divadelní a filmové produkce. Součástí je přístavba technického a hygienického zázemí klubu s výtahovou šachtou. V rámci otevření původní dipozice tvořené systémem na sebe navazujících sklepních prostor, je navrženo vybourání příčného zdiva a náhrada v podobě železobetonových klenebných pasů. V prostoru poslední komory s propadlým stropem je navržena nová stropní kamenná klenba a nové úrovňové řešení jeviště. Součástí je návrh sanace stávajícího zdiva a návrh systému provětrávaných podlah. Z hlediska venkovních úprav je nově navženo nové komunikační propojení od severního křídla zámku v podobě nového přístupového schodiště a venkovní dřevěné terasy před vstupem. Vedle schodiště je navržen výduch vzduchotechniky, který je kapotován podsvětlenou perforovanou skořápkou z dubového masivu. Podobné svítící objekty od výtvarníka Miloše Fekara se objevují rovněž u menších výduchů v prostoru před severním křídlem zámku.