foto foto foto foto foto foto foto foto


VODOJEM LIPNÍK NAD BEČVOU

STUDIE
DSP
DPS

Areál vodojemu, který je situován na návrší poblíž silniční komunikace mezi Lipníkem nad Bečvou a obcí Loučka. Charakteristický je zanedbaný stavebně technický stav objektu a estetická kvalita odpovídající době realizace. Přichází výzva investora využít plánované opravy vodojemu k pozvednutí jeho technické a estetické hodnoty, využít potenciálu místa, zajímavé stavební dominanty situované v otevřené krajině. Základní filozofií návrhu je posílit čitelnost jednotlivých hmot stavby a designová diferenciace odpovídající jejich funkci. Na výrazněji akcentovaných vystupujících hmotách je navržena barevná fasáda z horizontálně kladených kompaktních desek. Ustupující hmoty jsou navrženy v tlumeném šedém odstínu, jejich základní plocha je vertikálně členěna do menších ploch nepravidelného tvaru.