foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


PIVOVAR ZUBR PROVOZNÍ OBJEKT

STUDIE
DSP
DPS

Návrh úprav stávajícího provozně administrativního objektu uvnitř průmyslového areálu Pivovaru Zubr. Řešení vychází z požadavku investora na koplexní revitalizaci stavby, předpokládá se odstranění sousední plechové haly a na jejím místě návrh nového vstupního článku. Kromě úprav vnitřní dispozice, je navržena výměna oken, vstupních dveří a vrat, dále zateplení obvodového zdiva a provední nového fasádního pláště. Nový minimalistický design budovy z provětrávané fasády z kompaktních desek šedé barvy je v kontrastu k teplému odstínu fasádních desek na nové hmotě vstupního traktu. Venkovní předprostor před přístavbou je navržen jako klidová pěší zóna a ozeleněné prostranství uvnitř provozního areálu. Východní strana tohoto prostranství je oddělena od provozní komunikace dřevěnou perforovanou zástěnou z výtvarně opracovaných dubových profilů.