foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


PIVOVAR ZUBR - SPILKA

STUDIE
DSP
DPS

Hmota objektu spilky byla vždy jednou z nejvýraznějších dominant provozního areálu Pivovaru Zubr v Přerově. Původní červenobíle pruhovaná fasáda objektu z vertikálních lamel byla po dlouhá léta jejím charakteristickým prvkem. Investorem bylo rozhodnuto přistoupit k její zásadní rekonstrukci s požadavkem na soudobý technický design budovy, která by měl být v jasném kontrastu k původním historickým objektům areálu pivovaru. Kromě návrhu fasádního pláště, byla předmětem zásadní úprava vstupního článku objektu. Původní dvě nesourodé hmoty vstupu, zakončené pultovou střechou byly upraveny do sjednocující hmoty krabicového tvaru, včetně tvarové úpravy skleněných výplní. Návrh tedy pracuje se základnou v podobě metalické fasády objektu, ze které vystupuje hmota vstupního článku, pojednaná v teplém odstínu kompaktních fasádních desek.