foto foto foto foto foto foto foto foto foto


TIR CENTRUM V ODRÁCH

STUDIE

Zpracovaná studie prověřuje možnosti komplexní rekonstrukce a rozvoje stávajícího provozního areálu. Hlavní provozní objekt - zděná stavba se sedlovou střechou - kapacitně nevyhovuje novým potřebám investora. Stávající půdní prostor pod sedlovou střechou je problematicky využitelný. Je navržena demontáž sedlové střechy a nástavba plnohodnotného podlaží s plochou střechou. Na úrovni I.NP pak nově z hlavní hmoty vystupují jednopodlažní články krabicového tvaru, což společně se zvýšenou nástupní terasou a horní nástavbou vytváří výrazné horizontální členění stavby. Kolmou vertikálu vytváří přístavba výtahové šachty v prostoru dvora. Materiálové řešení nového pláště budovy je pojednáno jako kombinace obkladu z trapézového plechu, bílých fasádních desek a dřevěných dubových latí. Základnu zvýšeného parteru tvoří linie gabionových stěn, vyplněných místním lomovým kamenem.