foto foto foto foto

POLYFUNKČNÍ DŮM
HRANICE NA NÁSPECH

STUDIE

Zástavba proluky v jihovýchodní části historického jádra města v blízké poloze hradebního okruhu. Objekt je koncipován ze dvou základních hmot. Hlavní uliční hmota má dvě nadzemní podlaží a je zakončena sedlovou střechou s obytným podkrovím. Vedlejší hmota dvorní je přisazena k východní fasádě sousedního objektu a je zakončena plochou střechou. Dvorní část objektu je na jižní straně stupňovitého tvaru, je zde navržen systém střešních teras, včetně přisazené konstrukce lehké dřevostavby. Terasy nabízí zajímavé výhledy na přilehlou část města a kontakt s okolní krajinou. Návrh respektuje architekturu a výškovou hladinu sousedního domu, současně nabízí soudobé výtvarné řešení uliční fasády. To je založeno na prostřídání geometricky přesných ploch okenních otvorů a kontrastu dřevěných vystupujících článků - vstupního portálu s arkýřem.